PROVÁDĚNÍ AUDITORSKÉ ČINNOSTI

Zákonné podložení auditorské činnosti

 • zákon č. 254/2000 Sb. o auditorech a o změně zákona č. 165/1998
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • české účetní standardy č. 001 až 023
 • mezinárodní účetní standardy
 • mezinárodní auditorské standardy

Použité metody

 • průběžný audit řádné účetní závěrky
 • závěrečný audit řádné účetní závěrky
 • audit je prováděn podle českých předpisů a Mezinárodních auditorských standardů

Zásady spolupráce

 • prioritou je komplexní a trvalá spolupráce s klientem v auditorských službách
 • současně jsou poskytovány navazující služby - viz další nabídka služeb

Typy auditu

 • audity řádné účetní závěrky
 • audity mimořádné účetní závěrky
 • audit mezitímní účetní závěrky
 • audit konsolidované účetní závěrky
 • audit pro zvláštní účely - kontrola čerpání dotací ze SR
 • audit pro zvláštní účely - kontrola dotací z EU
 • audit pro zvláštní účely - ověření výše tržeb apod. forenzní šetření a Due diligence audit

Uzavření smlouvy

 • smlouva je uzavírána na dobu určitou nebo na dobu neurčitou podle dohody s klientem

Základní postup při auditu

 • v případě zájmu o provádění auditu provede auditor základní analýzu podnikatelského subjektu
 • na základě analýzy předloží auditor návrh smlouvy
 • po podpisu smlouvy provede auditor podrobnou analýzu informačního a účetního systému podnikatelského subjektu a dohodne harmonogram průběhu průběžného auditu a závěrečný audit
 • podepsáním smlouvy současně přidělí auditor klientu hlavního asistenta a případně další asistenty
 • auditor při zahájení prací na auditu na příslušný rok zašle tzv.závěrkový balíček - v el.podobě - tj. vzory výkazů, přílohy, vzory dokumentů, metodické pokyny
 • před zahájením závěrkových prací uzavírá auditor dohodu o konkrétním harmonogramu prací a předání auditu
 • v období ledna každý rok jsou účetní a ekonomové auditovaných společnosti zváni na jednodenní školení, které zahrnuje změny účetních zákonů a vyhlášek, výklad k účetní závěrce, spolupráci při auditu a vybraná specifická témata dle potřeby