Vítám Vás na našich webových stránkách naší rodinné firmy. Dovoluji si Vám představit naší auditorskou společnost. Jsem auditor a soudní znalec a byl jsem v roce 1995 spoluzakladatelem auditorské společnosti PKM audit s.r.o. Po desetiletém působení jsme se v roce 2005 se zbylými 2 společníky dohodli na rozdělení společnosti a tím vznikla jako jedna z nástupnických společností společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o. Můj cíl byl vybudovat rodinnou auditorskou společnost a tomuto cíli jsem podřídil veškeré záměry.

Postupně se mi tento záměr podařil, jako druhý partner (auditor) zde působí moje dcera Ing. Kateřina Jůnová (Marková) a v oblasti znalecké působí jako manažer její manžel Bc. Jiří Jůna. Naše rodinná auditorská společnost je nyní plně stabilizovanou středně velkou, na českém trhu plně respektovanou, firmou.

Naším cílem není zapojení do mezinárodních auditorských řetězců, ale zůstat stále zcela nezávislou českou firmou s uplatněním řízení v duchu rodinné firmy s cílem rodiny dlouhodobě realizovat auditorskou činnost na českém trhu.

Naše společnost se zaměřuje v auditorských službách na všechna podnikatelská odvětví (s výjimkou pojišťovnictví a bankovnictví) a také nevýdělečné organizace, působíme prakticky po celém území České republiky – přehled hlavních klientů a plošného působení  je uveden na samostatné stránce.

Na jednotlivých zakázkách a činnosti společnosti působí celkem 20 pracovníků týmu naší společnosti. Disponujeme stabilizovaným perspektivním pracovním týmem a navíc máme vytvořený systém externích spolupracovníků a specialistů, který nám pomáhá řešit i případné mimořádné zakázky.

Hlavní politika  a základní cíle naší společnosti jsou:

  1. Dodržování etického kodexu v našem působení v rámci platných v rámci Mezinárodní auditorských standardů
  2. Prosazujeme individuální přístup ke každé zakázce a klientovi – tedy klientský přístup
  3. Poskytujeme  kompletní služby v oblasti auditu a poradenské služby v oblasti účetnictví, daní, znaleckých služeb a dalších ekonomických služeb
  4. Důsledně respektujeme postupy dle Mezinárodních auditorských standardů
  5. Zabezpečení  maximální spolehlivosti a důvěryhodnosti při plnění našich služeb
  6. Prosazujeme týmové myšlení v našich pracovních kolektivech.

Naše společnost má 2 základní pracoviště a to sídlo společnosti tzn. Národní tř. 43, Praha 1 a nově vybudovanou vlastní provozovnu v Rakovníku, která vytváří příjemné prostředí pro všechny naše pracovníky.


Základní údaje podle § 7 zákona 254/2000 Sb., o auditorech

Obchodní firma: PKM AUDIT Consulting s.r.o.
Sídlo: Národní třída 43/365, Praha 1, PSČ 11000
IČ: 273 77 555
DIČ: CZ273 77 555
Auditoři poskytující auditorské služby jménem auditorské společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o.:
Ing. Luboš Marek, Rennerova 2510, Rakovník, PSČ 26901
Ing. Kateřina Jůnová, Na Spravedlnosti 2784, Rakovník, PSČ 26901

Společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČ 27377555 byla v souladu s § 4 zákona 254/2000 Sb., o auditorech, zapsaná do seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR s účinností ke dni 5.října, č. auditorského oprávnění 454.
Statutární orgán - jednatel: Ing. Luboš Marek
Statutární orgán - jednatel: Ing. Kateřina Junová
Společník: Ing. Luboš Marek – ve výši 100% obchodního podílu, resp. 100% hlasovacích práv.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482 a to dne 5.10.2005.